IoT dataanalyse med Python

Session

Visualisering

Abstract

Der er en øget interesse i kommunernes forvaltninger for Internet of Things (IoT) teknologier med henblik på at anvende sensorer til måling af forskellige parametre relateret til byens drift. Disse kan f.eks. generere data som trafikbelastning, støjmålinger, temperatur i fjernvarmebrønde eller hvor, der er gået en rotte fælden. Mange kommuner etablerer egne LoRa WAN netværk eller anvender SigFox eller NB-IoT netværk til datatransport.

Fælles for mange af disse datakilder er, at målingerne kan opfattes som tidsserier, og er knyttet til en fast geografisk lokalitet. Med udgangspunkt i offentligt tilgængelige IoT data demonstreres analyse af tidsserier ved brug af open-source metoder i Python. Analyser og resultater visualiseres i tid rum i GIS.

Få indsigt i, hvordan man kan analysere IoT data og hvordan kan man anvende denne indsigt til at visualisere sine analyser og resultater i GIS og forudsige fremtidige målinger.

Målgruppe

Målgruppen er alle, som ønsker inspiration til at anvende geolokaliserede IoT sensor data og visualisere analyser og resultater i tid og rum i GIS.

Yderligere uddybning af abstract