En tidssvarende og bedre koordinering af gravearbejder i LER

Session

Forsyning

Abstract

SDFE gør status for videreudviklingen af LER, samt nye muligheder for at koordinere gravearbejde i LER.

LER udvides med et samgravningsmodul, som gør det lettere for relevante aktører at koordinere deres gravearbejder. Entreprenører kan annoncere kommende gravearbejder og tilmelde sig notifikationer i et område, så de får besked næste gang, andre planlægger gravearbejder her.

Ledningsejere får herved mulighed for at finde mulige koordineringsparter flere måneder forud for et planlagt gravearbejde.

Det nye modul afhjælper koordinering af gravearbejde på landsplan, så det er til mindst mulig gene for det omkringliggende samfund. Det forventes desuden at bidrage til at nedbringe antallet af graveskader som følge af færre gravearbejder.

SDFE fremviser de nye funktioner i LER samt fortæller om de erfaringer med brugen af det nye modul, der måtte være indhentet på dette tidspunkt.

Målgruppe

Målgruppen er vejmyndigheder og kommuner, entreprenører og ledningsejere.

Yderligere uddybning af abstract

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) vil redegøre for initiativ 6.3, der har til formål at udvikle en digital platform for udveksling af oplysninger om nedgravet infrastruktur som en del af regeringens initiativ: "Vækst og udvikling i hele Danmark".

En tidssvarende, hurtig og præcis koordinering

Som en vigtig del af Initiativ 6.3. i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 udvides LER fra 1. juli 2018 med et samgravningsmodul, som gør det lettere for relevante aktører at koordinere deres gravearbejder. Modulet skal bidrage til at opfylde bestemmelserne om koordinering af gravearbejder i lov om offentlige veje m.v. Målet er at fremme øget samgravning, så færre gravearbejder mindsker gener for trafikken, så der bliver færre problemer med fremkommeligheden og færre problemer med vedligeholdelsen af vores veje.

LER udvides, så graveaktører kan annoncere kommende gravearbejder og tilmelde sig notifikationer, så de får besked, næste gang andre planlægger gravearbejder i et område, de selv ønsker at grave i. Ledningsejere får - ved at oprette annoncer - en mulighed for at finde potentielle koordineringsparter flere måneder forud for et planlagt gravearbejde. Det nye modul gør det lettere at koordinere og planlægge gravearbejde på landsplan, så det er til mindst mulig gene for det omkringliggende samfund. Det forventes desuden at bidrage til at nedbringe antallet af graveskader som følge af færre gravearbejder.

SDFE fremviser de nye funktioner i LER samt fortæller om de erfaringer med brugen af det nye modul, der måtte være indhentet på dette tidspunkt.

Nye standardkrav og udvekslingsformater

En anden central del af Initiativ 6.3. er, at oplysninger om alle nedgravede ledninger nu gøres digitale og ensartede. For ledningsejerne betyder det en digitalisering og vektorisering af eksisterende ledningsoplysninger, så de kan udveksles efter de nye standardkrav. Udarbejdelsen af de nye standardkrav sker derfor i tæt samarbejde med LERs interessenter repræsenteret ved en følgegruppe. Dette arbejde vil primo 2019 munde ud i en ændring i LER-bekendtgørelsen.

Der vil ved oplægget blive fortalt om status for dette arbejde, og den samlede tidsplan for initiativet.

En tidssvarende og bedre koordinering af gravearbejder i LER
Henrik Suadicani
SDFE