Ny GeoDanmark strategi: Danmark i udvikling

Session

OBS!

Abstract

Ikke mindst i GeoDanmark-regi er ”ind i andre forvaltninger” en vending, som er skrevet og sagt utallige gange i kommunerne. Der har været forskellige tiltag, også på Kortdage, med sigte på at udbrede brugen af geografiske data til andre fagforvaltninger, eller med andre ord at komme ud over rampen, og ud af dørene fra teknik og miljøforvaltningen.

Kom og hør om GeoDanmarks nye strategi og bliv klogere på, hvordan det kommunalt-statslige samarbejde vil arbejde med at bringe de gode fælles grunddata ind i andre forvaltninger til gavn for borgere og virksomheder.

Hvordan griber vi det an? Hvordan får vi høstet frugterne af det kæmpemæssige arbejde, og hvor­dan får vi sået frø til fremtidige projekter?

Hvordan vil det store kommunalt-statslige ”apparat”, som GeoDanmark er, understøtte, at de fælles geografiske grunddata vitterligt bliver brugt som beslutningsstøtte flere steder.

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere i forvaltning i kommuner, regioner og stat, men også løsningsudviklere, som laver løsninger til det offentlige. Endelig er en tredje målgruppe GIS-koordinatorer og chefer i "andre forvaltninger".

Yderligere uddybning af abstract

GeoDanmark-samarbejdet mellem staten og kommunerne har været en spiller i geodata-branchen i efterhånden mange år. Længe inden GeoDanmark (tidligere FOT) blev skabt, blev der gjort forsøg med fælles produktion og vedligehold af data.

GeoDanmark har siden 2013 været landsdækkende, dvs. alle kommuner er med. Hele landet er kortlagt efter en fælles specifikation, som parterne er sammen om at vedligeholde. GeoDanmark har således nået sin ambition om at etablere et fælles geografisk administrations­grundlag for hele Danmark. Det findes! Det ligger bare og venter på, at andre områder får øjnene op for guldet og begynder at se værdien i at koble fagdata med geografiske data.

GeoDanmarks nye strategi betyder blandt andet, at vi i GeoDanmark vil have større fokus på anvendelsen af data, både GeoDanmark-data alene, men også kombineret med forskellige fagdata. Der er uanede muligheder, og i GeoDanmark finder man kompetencerne til at hjælpe det på vej. Kommunernes GIS-folk er de dataeksperter, som besidder overblikket over, hvordan diverse fagdata kan kobles til det geografiske grundlag. Disse medarbejdere sidder ofte med rigtig mange gode idéer til, hvor geodata kan understøtte opgaveløsningen på andre forvaltningsområder.

For de kommunale GIS-medarbejdere er det en spændende opgave at understøtte, at flere fagforvaltninger anvender geodata sammen med egne data. Som ”indviede” er vi ikke selv i tvivl om, at geodata kan bruges på mange flere forvaltningsområder, end det er tilfældet i dag, og GeoDanmark arbejder aktivt for at understøtte, at data og viden deles imellem forvaltninger i hele Danmark.

Kom og hør GeoDanmarks formand fortælle om den vej, som GeoDanmark er slået ind på, og som kommer til at præge aktiviteterne i de kommende år.

Ny GeoDanmark strategi: Danmark i udvikling
Christian Bjerg
GeoDanmark (Aalborg Kommune)