Single Photon Laserscanning - testprojekt Danmark og Sverige

Session

Datafangst

Abstract

I et samarbejde mellem COWI, Leica Geosystems og en række brugere i Danmark (SDFE) og Sverige (SLU, Sveriges Landbrugs Universitet, og fire kommuner) er de første flybårne testflyvninger baseret på den nye Single-Photon teknologi gennemført i efteråret 2017.

Single Photon teknologien opererer med en langt større punkttæthed end konventionelle lineære laserscanninger og åbner op for nye muligheder inden for kortlægning, byplanlægning og visualisering. Testprojektet omfatter i alt ca. 7.000 km2 i Sverige og Danmark, heraf bl.a. en del af Hovedstadsområdet.

Præsentationen vil omfatte en gennemgang af testprojektet og teknologien, ligesom de første resultater fra brugerne vil blive præsenteret. Sammenligninger vil blive lavet med konventionel lineær laserskanning, herunder fordele og ulemper med den nye teknologi.

Målgruppe

Målgruppen er kort- og GIS-brugere, som interesserer sig for den nyeste kortlægningsteknologi og den potentielle anvendelse af denne.

Yderligere uddybning af abstract

Single Photon Laserscanning - testprojekt Danmark og Sverige
Steen Davidsen
COWI A/S