Kvalitet og effektivitet i felten med QGIS - gode driftskort

Session

Drift

Abstract

I 2017 foretog Skovkonsulenterne 32N en registrering af driftskort for Aarhus Kommune. Vi udviklede en metode til registrering i felten, som sikrede god kvalitet til en lav pris. Det var en videreudvikling af det koncept, vi også bruger i registreringen af skovkort.

Ved foredraget deler vi erfaringer med metoden, der har følgende fordele:

  • Data er digitale i alle faser af produktionen
  • Avancerede tegneredskaber er tilgængelige i hele processen
  • Der er minimal eller ingen responstid
  • Ingen begrænsninger på zoomniveau
  • Uafhængig af mobildækning

Metoden baserer sig på ny teknologi og er enkel at implementere.

Aarhus Kommune deltager i oplægget og belyser datas videre liv: Hvordan sikres det, at data forbliver ajour, når udearealerne er i forandring, og virkeligheden skal afspejle sig i driftskortet?

Du kan også høre om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du selv skal i gang med at registrere driftskort.

Målgruppe

Oplægget er rettet mod GIS-medarbejdere i kommunal og anden offentlig forvaltning. Her kan hentes inspiration til at løse GIS-udfordringer for brugere, der skal anvende GIS i felten. Oplægget har desuden interesse for GIS-medarbejdere, som er nysgerrige angående brugen af Q-GIS.

Yderligere uddybning af abstract

Metoden er egnet til al GIS-arbejde i felten og i særdeleshed opgaver med en præcision på 0,5 m og komplicerede geometrier.

I oplægget vil vi fortælle om de udfordringer, vi er stødt på, og hvordan vi har løst dem eller arbejdet uden om dem. På software-siden gælder det muligheder og begrænsninger i QGIS’ redigerings-- og kvalitetssikringsredskaber, og vi har mulighed for at sammenligne med MapInfos redskaber, og den tankegang man skal bruge, når man arbejder i MapInfo. På den tekniske side gælder tips og tricks til at forbedre arbejdsmiljø og effektivitet i felten.

Aarhus Kommune vil i oplægget berøre incitamentsstruktur, ajourføringsfrekvens, samt aktørerne i at holde data ajour. Det handler om kilder til ændringer (er der forskel på, hvordan en indmelding skal behandles afhængig af kilden?), roller og rettigheder. Hvem gør hvad? Fokus ligger igen på at holde data digitale og som aktive GIS-data i hele processen.

Vi gennemgår ofte forekommende fejl baseret på vores erfaringer med at kvalitetssikre eksisterende driftskort. Desuden giver vi et bud på, hvilke kompetencer, den, som laver kortlægningen, skal have, hvis vedkommende bruger den metode, vi har præsenteret.