Nye autoritative adressedata og deres anvendelsesmuligheder

Session

OBS!

Abstract

Adresser og vejnavne er en central del af Danmarks geografiske infrastruktur. I forbindelse med adresseprogrammet er adressens betydning blevet endnu mere central. Der er etableret nye og forbedrede adressedata, herunder vejpunkter og vejnavnelinjer, og adressedata registreres i det nye Adresseregister så tidligt som muligt.

Dette foredrag giver anvenderne af adressedata en mulighed for at få en opdateret viden om de ”nye” autoritative adresser og de forventede anvendelsesmuligheder og gevinster ved anvendelsen af data.

Der vil i foredraget bl.a. blive redegjort for:

  • Hvad vil det sige, at adresser er ”autoritative” data? Hvordan ændrer det brugen af data?
  • Hvordan fastsættes vejpunkter og hvilken værdi giver de?
  • Hvad er vejnavnelinjer og hvilken værdi giver de?
  • Erfaringsopsamling på anvendelsen af adressedata nu, et halvt år efter idriftsættelsen.

Målgruppe

Målgruppen er anvendere af adresse- og vejnavnedata.

Yderligere uddybning af abstract

Med implementeringen af adresseprogrammet og idriftsættelsen af Danmarks Adresseregister (DAR) i maj 2018 er der nu skabt endnu bedre og kvalificerede adressedata. Adressedata fra Danmarks Adresseregister er nu de autoritative data på adresseområdet i Danmark.

Kom og hør nærmere om de nye adressedata, herunder de nye vejnavnelinjer og vejpunkter, og om hvilke anvendelsesmuligheder og hvilken værdi, de nye data skaber.

Nye autoritative adressedata og deres anvendelsesmuligheder
Godik Sloth Godiksen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering