Skråfoto for hele Danmark som frie data

Session

OBS!

Abstract

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) indkøbte i 2017 en samlet produktion af skrå­foto for hele Danmark. På denne måde er alle bygninger, veje mv. i Danmark blevet fotograferet fra alle fire verdenshjørner.

De i alt 1,3 millioner billeder vil i 2018 blive distribueret som frie data. Vi har etableret en webløsning, hvor alle kan kigge på skråfoto.

Der forudses, at brugen af skråfotos til opgaver både i den offentlige sektor og i den private sektor kan give store samfundsmæssige gevinster. Vi vil på Kortdage vise billeder fra webløsningen, give eksempler på anvendelsesmuligheder samt beskrive processen og produktionen af skråfotos.

Målgruppe

Offentlige og private interessenter.

Yderligere uddybning af abstract

I Danmark har der aldrig før eksisteret et datasæt med skråfotos for hele landet. Datasættet stilles desuden frit tilgængeligt for alle til offentlig anvendelse, hvilket så vidt vides er det eneste sted i verden, at det sker.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) fik i forbindelse med Finanslov 2017 en stor opgave med at etablere en fællesoffentlig billeddatabase med landsdækkende skråfotos som frie data. Opgaven var initieret af Implementeringscenter for ejendomsvurderinger, ICE, hos Skatteministeriet. Formålet med projektet har således været at etablere og drive et ajourført landsdækkende billedarkiv med skråfotos, så alle objekter i Danmark kan betragtes fra alle sider – og at gøre disse tilgængelige som frie data.

Produktionen af skråfotos i form af flyvning og indsamling af data forløb i 2017 med bistand fra eksterne producenter fra det tidlige forår til sidst på efteråret. Alle data blev leveret til SDFE og kvalitetssikret i løbet af efteråret 2017, og ved årsskiftet 2017/2018 lå der 1,3 millioner skråfotos klar til at blive lagt i database. I 2018 distribueres billederne ud som frie data til borgere samt til offentlige og private aktører. For at kunne se på billederne har vi etableret en view-løsning, som gør det muligt at navigere rundt i de mange skråfotos.

Inden for den offentlige sektor forventes det, at skråfotos kan benyttes til at understøtte arbejds­opgaverne i sagsbehandling både i kommunerne, i regionerne og inden for staten. SDFE har allerede en aftale med SKAT om levering af data med henblik på, at billederne kan supplere sagsbehandlingen i forbindelse med den nye ejendomsvurdering. Forventningen hos Vurderingsstyrelsen i SKAT er, at skråfotos kan erstatte en del fysiske besigtigelser.

Inden for den private sektor forudses det, at skråfoto kan benyttes i forbindelse med 3D-bymodeller og de kan indgå i nye løsninger til visualiseringer. Der kan være mange forskellige brugere inden for den private sektor, lige fra arkitekter til ejendomsmæglere og forsikringsselskaber.

Der forventes optaget landsækkende skråfotos for Danmark hvert andet år – den næste skråfoto-produktion forventes således at gå i gang i 2019.

Skråfoto for hele Danmark som frie data
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering