Bygningsinspektion med droner

Session

Droner

Abstract

I løbet af ét år har Ejendomme samt Digitalisering og GIS fra Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, arbejdet på et pilotprojekt, der har til formål at afdække, hvorledes droner kan implementeres i kommunens bygningsinspektioner. Kommunen råder over ca. 3.500 bygninger, der alle skal besigtiges på en toårs basis. Dette har vist sig at være en stor udfordring for de driftsansvarlige, der ofte skal færdes på ufremkommelige steder vha. lifte, stiger og lignende.

Under projektet er der foretaget syv bygningsinspektioner af egne (interne) og eksterne dronepiloter. Udover almindelige fotografier er der også brugt termografiske kameraer til at spore varmeudslip fra bygningerne. Der er desuden blevet eksperimenteret med 3D-visualisering.

Interessen for dronebesigtigelserne har været stor og fra allerførste inspektion er der fundet skader, der ellers ikke ville være opdaget.

Målgruppe

Målgruppen er drone-, drift- og Smart City-interesserede deltagere ved Kortdage 2018.

Yderligere uddybning af abstract