Fordelen ved én samlet dataløsning til GIS og BI

Session

Visualisering

Abstract

Nu, hvor mange dele af vores registre er geokodede, er det oplagt at indføre en geografisk dimension til BI-systemerne.

BI-systemer er urimeligt meget bedre til at visualisere store datamængder end de traditionelle GIS-platforme. Med geometri i form af punkter og flader i BI er det muligt at vise udvikling i bestemte områder, danne geografiske nøgletal og meget mere.

BI vil derfor drage stor nytte af f.eks. simple overlays og skabe en mere værdifuld ledelsesinformation ved hjælp af en geografisk dimension.

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere i kommuner, geo-specialister, ledere, samt anvendere af ledelsesinformation.

Yderligere uddybning af abstract

GIS- og BI-systemer har i mange år været to meget adskilte værktøjer til præsentation og analyse af data. I takt med, at teknologi og brugere udvikler sig, nærmer spørgsmålet sig også: Er tiden kommet til at lade BI og GIS drage nytte af hinanden?

Det er os alle velkendt, at rumlige analyser kan vise nye mønstre og sammenhænge inden for stort set alle former for data. Men det er os også velkendt, at GIS-systemer ofte finder anvendelse i de tekniske afdelinger. Det er nu, at tiden til at udbrede vores viden om alle de gode egenskaber, som findes i GIS-systemerne, er kommet.  Vi har styr på stedet og meget er geokodet i dag. Derfor er tiden moden til, at viden om stedet skal være med til at understøtte beslutningerne i vores organisationer. I, kære GIS-folk, skal ind i alle grene af jeres organisation og vise mulighederne.

Oplægget vil drøfte nye mulige arbejdsområder for geo-specialister og komme med eksempler på, hvordan data skal opbygges for, at den information, der kan udledes via GIS-systemer, kan blive en del af den viden, som kan udledes af BI-systemerne. For at opnå denne mulighed er det vigtigt, at vores geodatabaser og deres spatiale informationer indgår i grundlaget - ikke blot i GIS, men at de samme spatiale forhold indgår direkte i de kuber og dataservices, som anvendes i BI.

Når der er styr på de bagvedliggende databaser, anvendes webservices og andre snitflader til at tilgængeliggøre data, hvad enten modtageren arbejder med kort, BI eller regneark.

En geografisk dimension i BI serverer mulighederne fra GIS til mange nye brugere. Samtidig fjernes nogle trivielle opgaver fra geo-specialisten og åbner op for nye og innovative arbejdsgange i samarbejde med beslutningstagerne.

Oplægget gennemgår processen fra geodatabase til præsentation i BI-systemer. Tilhørere vil blive inspireret til, at tænke geodata direkte ind i datawarehouses og vil se eksempler på, hvordan de simple GIS-funktioner hurtigt skaber god værdi i andre systemer end traditionel GIS. Derudover vil oplægget lægge vægt på konkrete visualiseringer og præsentationer af snitflader, hvorved både geodata, persondata, osv. bliver præsenteret på forskellige platforme, men alle fra samme kilde. Det hele samles altså i ét stort datawarehouse, hvorfra der dannes temaer til GIS, og kuber til BI, samt udtræk, der kan benyttes i Excel og web-løsninger.

Fordelen ved én samlet dataløsning til GIS og BI
LIFA GIS/IT