En GIS-baseret platform for grønlandske grunddataregistre

Session

Grunddatafortællinger

Abstract

De grønlandske grunddataregistre (Areal-, Bygnings-, Adresse-, Vej-, Lokalitets- og Ejerregister) står foran en digital opgradering.

Designarbejdet for en ny it-arkitekturstruktur tager udgangspunkt i, at registrenes primære entiteter er geografiske objekter, hvorfor det er valgt at anlægge en GIS-baseret tilgang til en ny fælles platform. Denne skal samtidig nedbryde tidligere registres silo-opbygning og gøre det lettere at sammenstille data herunder sikre geografisk integritet af registreringer.

Arkitekturarbejdet med afklaring af interessenternes overordnede behov for en fremtidig it-løsning og en konsolideret datamodel gennemføres i foråret 2018. Dette tjener som forelæg for udvikling af en ny adressevedligeholdelses-applikation, der skal leveres i eftersommeren 2018.

Oplægget beskriver de særlige grønlandske forhold omkring etablering af GIS-baserede grunddataregistre.

Målgruppe

Indlægget henvender sig til GIS-arkitekter, GIS-datamodellører og deltagere med interesse for modellering og etablering af GIS-løsninger.

Yderligere uddybning af abstract

En GIS-baseret platform for grønlandske grunddataregistre
Digitaliseringsstyrelsen