MarkskadeGIS - open source til beregning af erstatninger

Session

Open Source

Abstract

MarkskadeGIS er en Open Source GIS-løsning til beregning af erstatninger i forbindelse med midlertidige arbejdsarealer ved vejbyggeri. I forbindelse med ekspropriation anvender vi nogle arealer midlertidigt, eksempelvis til arbejdsarealer.

De afgrøder, som går tabt, når vi graver, skal erstattes efter en prisberegning. Dette er hidtil sket i et specialudviklet program, som ikke længere opfylder brugernes behov. Flere har svært ved at bruge programmet, og de bruger lang tid på at udføre simple opgaver. Kun én medarbejder kan vedligeholde programmet.

Vi arbejder derfor på at lave et nyt system, baseret på brugernes ønsker og på hvordan opgaven løses på den bedste måde. Systemet udvikles i Open Source software på basis af QGIS. Dette giver muligheden for at flere forskellige leverandører kan udvikle på systemet. Dermed bliver det ikke systemafhængigt.

Målgruppe

Kommunale og statslige GIS-administratorer eller medarbejdere, som har lyst til at arbejde mere med Open Source GIS. Fokus er på, at alle som udgangspunkt kan tilpasse Open Source GIS til at lave mere avancerede GIS-operationer, og at alle brugere, uanset niveau, kan anvende værktøjerne efterfølgende.

Yderligere uddybning af abstract

MarkskadeGIS - open source til beregning af erstatninger
Kirstine Rokholm Jensen
Vejdirektoratet