Skræddersyede GIS-analyser i værktøjskassen hos planlæggeren

Session

Eksperterne deler metoder

Abstract

I forbindelse med design af et system til udarbejdelse af lokalplaner var der fra brugerne et ønske om at gøre det nemmere at få GIS og registerdata i spil i plan-processen. For at få afklaret behovet blev planlæggerene inviteret til at give deres besyv med.

En ting, der stod klart, var, at der eksisterede et reelt behov for at få bygget bro mellem de data, som GIS-afdelingen har, og planlæggerne. Resultatet var en længere brutto-liste af analyser, som med fordel kunne stilles til rådighed. Nogle af dem krævede manuelle arbejdsgange i GIS for at kunne producere de ønskede resultater, mens andre havde en mere systematisk karakter, der gjorde, at de kunne udstilles som analyse-tjenester.

Dette oplæg vil skitsere videnopsamlingen, som var udkommet af dialogen med planlæggerne. Vi vil demonstrere de første analyser, der er implementeret i værktøjskassen. Det er analyser, der behandler data fra det fællesoffentlige katalog.

Målgruppe

GIS-medarbejdere og planlæggere i kommunerne, samt den alment data-interesserede tilhører.

Yderligere uddybning af abstract