Byer er i 3D

Session

3D Lab - Byer

Abstract

3D bymodeller er et uundværligt værktøj i arbejdet med at præsentere byen og byens fremtidige projekter. Vi arbejder med såvel scannede bymodeller (Danmarks digitale højdemodel) samt bymodeller genereret og bearbejdet på baggrund af de scannede data eller egentligt modellerede bymodeller med udgangspunkt i fotogrammetri.

Med et kort blik på udviklingen indtil nu gives et bud på, hvorfor der i dag er langt bedre muligheder for at få 3D data ind i planlægningen og sagsbehandlingen. Det handler både om data og teknologi.

I arbejdet med 3D visualiseringer spiller disse data en stor rolle som både baggrund for visualiseringer samt til at kvalitetssikre resultaterne.

Fra hurtige skitser til detaljerede fotomatch giver bymodeller og scannede data mulighed for hurtigt at lave en retvisende visualisering.

Målgruppe

Den primære målgruppe er kommunernes planlæggere og GIS-administratorer. Planlæggerne, fordi 3D oplagt giver nye muligheder i planarbejdet. GIS-administratorerne, fordi ansvaret for data (og dataudvikling) er placeret i deres enheder. Data kan lagres i spatiale databaser og data management er et nøgleord.

Yderligere uddybning af abstract

Byer er i 3D
NIRAS A/S