Smutturen.dk - til opdagelser i nærheden

Session

Friluft og natur

Abstract

Smutturen er som udgangspunkt en udvalgt liste over 50 unikke steder i den danske natur. Listen rummer både kendte og mere ukendte steder, som fortjener et besøg i kraft af sine enestående og naturbårne kvaliteter.

For at gøre det overskueligt og nemt for brugerne at finde disse steder, har vi udviklet et geo-orienteret website, Smutturen.dk, der fungerer som planlægningsværktøj for målgruppen. Se mere konkret demonstration på www.smutturen.dk.

Formålet er at synliggøre og styrke særlige steder i den danske natur. Målet er at bidrage til at tiltrække flere besøgende til de pågældende steder og dokumentere udviklingen som redskab til lokal udvikling og engagement. Derfor har vi i Realdania finansieret og udviklet Smutturen.

Projektet er et samarbejde mellem Dansk Kyst- og Naturturisme, Naturstyrelsen og VisitDenmark og os.

Ved Kortdage 2018 vil vi præsentere tankerne bag det geo-orienterede i Smutturen og demonstrere sitet.

Målgruppe

Hele befolkningen har godt af at nyde den danske natur. Det giver "Smutturen" nu endnu bedre mulighed for. Børn, unge, forældre, bedsteforældre - Smutturen ønsker at være et redskab til fælles, unikke naturoplevelser i den danske natur.

Yderligere uddybning af abstract

Smutturen-projektet har været båret frem af en proces i løbet af 2017-2018, som har indbefattet følgende grundtrin:

1). Vinter 2017: Dialog med kommuner om indstilling af steder til optagelse på listen. Over 580 steder i 80 kommuner blev indsendt til bedømmelse.

2). Foråret 2017: Ekspertpanelet, 4 medlemmer, udvalgt af de 4 partnere, forestod udvælgelse af de 50 steder, som blev optaget på den endelige liste.

2). Forår 2017: Udvikling af kommunikationsplatformen, Smutturen, i samarbejde med bureauet Advice.

3). Efterår 2017: Udvikling og produktion af lokationsbaseret website, www.smutturen.dk, i samarbejde med Advice.

4). Forår 2018: Planlægning af målinger af antal besøgende på de udvalgte steder.

5). Forår 2018: Lancering og formidling af smutturen.dk i samarbejde med de øvrige partnere og Advice.

6). Vinter 2018/19: Afrapportering af første målinger.

Dokumentation af besøgstal:

Realdania og samarbejdspartnere har arbejdet med et koncept for målinger af trafik på Smutturens 50 steder, hvor både nyeste teknologi og kombinationer af data har været i spil.

Det er ambitionen, at disse målinger kan indgå i den lokale planlægning og udvikling til gavn for både kommune og erhvervsliv.

I sin helhed er Smutturen.dk en nyskabelse, som kan støtte bestræbelserne på at styrke turismen og de lokale samfunds muligheder for at opdyrke økonomisk vækst og øget lokal identitet.

Formidling af de 50 steder:

Hjørnestenen i formidlingen er den underliggende lokationsbaserede teknologiske platform for sitet. Brugere kan benytte tjenesten på 2 måder:

  • - Brugeren kan vælge at slå lokationstjenesten til på sin smartphone, tablet eller PC, hvorved sitet automatisk præsenterer det udsnit af steder, som er nærmest brugeres placering - dvs. i "smutturs afstand".
  • - Brugeren kan vælge lokationstjenesten fra, og derved ser brugeren en landsdelsopdelt oversigt over Smutturens steder. Derefter skal brugeren selv klikke sig frem til de steder, der er nærmest.

I tillæg til dette kan brugeren se hvert enkelt sted præsenteret i form af en lille film og et antal billeder samt tekst og yderligere links. Der er også information om afstand til stedet fra brugerens position og link til rutevejledning.

Der har den første måned siden lanceringen været omkring 35.000 besøgende på smutturen.dk, som i gennemsnit bruger 2½ minut på sitet og under 7,5 % forlader sitet uden interaktion.

Det er ambitionen, at disse målinger kan indgå i den lokale planlægning og udvikling til gavn for både kommune og erhvervsliv.

I sin helhed er Smutturen.dk en nyskabelse, som kan støtte bestræbelserne på at styrke turismen og de lokale samfunds muligheder for at opdyrke økonomisk vækst og øget lokal identitet.

Smutturen.dk - til opdagelser i nærheden
Jens Böhme
Realdania