ForsyningsGIS i forandring

Session

Forsyning

Abstract

Få indblik i, hvordan moderne forsyningsvirksomheder arbejder med mobil- og webGIS gennem konkrete kundecases fra SEAS-NVE, SK Forsyning, Lolland Forsyning m.f.

Anvendelsesområderne er mange: Styring af drift og vedligehold fra kontor og i marken, opdatering af stamdata om ledningsanlæg eller registrering af periodetilsyn, indrapportering af registreringsfejl og skitseprojektering med redline-tegneredskaber. Borger- og kundebetjening klares også med mobil- og webGIS-teknologier som orientering ved driftsforstyrrelser og indrapportering af fejl og mangler.

Hør, hvordan ledningsinformationer deles internt og eksternt med differentierede adgangsrettigheder for eksterne brugere som borgere, kunder eller elinstallatører og forsyningens ansatte.

Endelig giver webGIS spildevandsselskaber en helt unik mulighed for at effektivisere deres arbejdsgange med bestilling og modtagelse af TV-inspektioner.

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere i forsyningsselskaber.

Yderligere uddybning af abstract

ForsyningsGIS i forandring
Jackie Sandgård
Hexagon Safety & Infrastructure