Nye plandata – Nye muligheder

Session

OBS!

Abstract

Plandata.dk har i 2018 erstattet det gamle PlansystemDK.

En ny datamodel, PlanDK2+, giver mulighed for en detaljeret registrering af anvendelses- og bebyggelsesregulerende bestemmelser.

En ny bekendtgørelse sikrer, at lokalplandelområder, byggefelter og landzonetilladelser indberettes til Plandata.dk.

I et nyt plandataregister nedbrydes plandata til jordstykkeniveau, og data om planernes anvendelses- og udnyttelsesbestemmelser sendes til Skatteministeriet til brug for at fastlægge den planlagte byggeret på en ejendom.

De nye plandata giver nye muligheder for overblik og analyser af den planlagte arealanvendelse i Danmark.

Oplægget præsenterer status for Plandata.dk og giver eksempler på anvendelse af de nye plandata i sammenhæng med andre typer af data.

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere i kommunerne, brugere af plandata samt systemudviklere.

Yderligere uddybning af abstract

Nye plandata – Nye muligheder
Henrik Larsen
Erhvervsstyrelsen