Deep learning på jordobservationsdata

Session

Machine Learning

Abstract

Som nok alle Kortdages deltagere ved, har vi i Danmark fri adgang til bl.a. ortofotos, højdekort og diverse polygonlag. Dertil kommer jordobservationsdata fra bl.a. EUs Copernicus-satellitprogram. Vi har arbejdet med visualisering af disse data samt analyse ved brug af kunstig intelligens.

Jeg vil fortælle om vores erfaringer med at kombinere rasterlag og polygonlag med deep learning-teknikker, hvorved man kan optræne neurale netværk til segmentering af f.eks. bygninger. Teknikken kan også bruges til ændringsudpegning. Desuden vil jeg fortælle om brug af deep learning-teknikker til at foretage visuelle søgninger i meget store raster-områder, samt mere konventionel objekt-baseret udpegning og klassifikation.

Målgruppe

Deltagere med interesse for brug af deep learning inden for jordobservation / remote sensing.

Yderligere uddybning af abstract

Deep learning på jordobservationsdata
Alexandra Instituttet