Open Source med GeoCloud 2

Session

Open Source

Abstract

I Danmark sker et skifte fra proprietære softwareprodukter til Open Source produkter - også for GIS og databaser. Region Midtjylland har skiftet og bruger nu primært Open Source.

Processen startede i 2013, Vores daværende GIS kunne ikke håndtere store filer, så vi kiggede efter et alternativ.

Vi valgte at teste PostgreSQL og PostGIS sammen med QGIS. I løbet af 3 år lykkedes det at få server, database og desktop på plads, så alle GIS-medarbejdere havde programmerne på deres PC i løbet af efteråret 2016.

Vores proprietære WebGIS er ikke specielt kompatibelt med PostGIS server. Derfor begyndte vi også at kigge på GeoCloud. Her kan vi via et projekt i QGIS lave opsætning og styling klar til et WebGIS i GC2.

Min præsentation vil vise, hvordan man laver et nyt Webkort i GC2, fra de enkelte lag via PostGIS til WebGIS med opsætning og styling.

Målgruppe

Målgruppen er offentlige administratorer, der bruger Open Source.

Yderligere uddybning af abstract

Processen for at skifte har været lang og derfor valgte vi også allerede i 2013 at bestille en PostgreSql server i  Region Midtjylland. Der gik et år, før den var på plads, og i første omgang måtte den ikke indeholde persondata. Herefter startede processen med skift af desktop GIS, som vi planlagde til at skulle foregå samtidig med, at hele organisationen skiftede fra Windows XP til Windows 7. Efter flere udsættelser skete det i efteråret 2016.

Vores daværende GIS kunne ikke håndtere landsdækkende CPR, men det kunne blandt andet Open Source GIS. Samtidig ønskede vi at få mere indflydelse og ejerskab til udviklingen af softwaren. Med Open Source GIS kan vi selv få udviklet de plugins, vi har brug for, og samtidig sikre, at de kan deles til andre uden, at der skal betales mere end den ene gang produktet er udviklet og delt på GitHub.

Efter, vi fik alle data lagt i PostGIS, blev upload til vores proprietære WebGIS mere besværlig. Den var ikke kompatibel med PostGIS, så alle data skulle også ligge som shape-filer eller hentes fra MS SQL, som vi kører jordforureningsadministrationen i.

Fra en konsulent hørte vi om GC2, som også er Open Source GIS og anvender PostGIS, Open Layers, MapServer m.m. Dette Open Source GIS har også et indbygget administrationsmodul til PostGIS og WebGIS, som er meget brugervenlig. Det er som standard en cloud-løsning, men det kan også sættes op i et lokalt miljø. Pt. kører vi cloud-løsningen.

I præsentationen vil jeg tage tilhørerne igennem en opsætning af et webkort. Jeg vil forsøge at vise det online med administrationsmodulet, så det fremgår, hvor simpelt, det faktisk er. Der er i standardversionen indbygget en masse basale funktioner som konfliktløsning, søgning på adresser og matrikler og redigering.

Open Source med GeoCloud 2
BIrgit Blaabjerg Bisgaard
Region Midtjylland