MOIST - satellitdata til optimering af markvanding

Session

Workshop om anvendelse af satellitdata

Abstract

I MOIST udvikles et intelligent system, der giver landmanden mulighed for at optimere sin markvanding ved hjælp at satellitdata. MOIST giver et bud på hvor, hvornår og hvor meget, der skal vandes.

Systemet vil optimere i forhold til øget høstudbytte, bedre afgrødekvalitet samt mindre miljøpåvirkning. Som et delmål i projektet, udvikler vi en række nye forbedrede satellitprodukter baseret på den nyeste forskning. Disse produkter er baseret på Sentinel-satellitterne (1,2 og 3), og de kombinerer data fra forskellige bølgelængdeområder med henblik på at skabe så robust et system som muligt, der er uafhængigt af skydække.

Produkterne er også relevante for andre anvendelser, f.eks. hydrologi og klima. MOIST udfører forsøg i Danmark, Spanien og Italien. MOIST ledes af Sandholt ApS, og gennemføres i et samarbejde med DTU, Aarhus Universitet, SEGES, AgroSens, COWI, IRTA (Spanien) og CNR-ISSIA (Italien).

Målgruppe

I MOIST har vi fokus på landbrug og remote sensing, anvendelsesmulighederne for de produkter, vi udvikler, er mange - vandressourcer, hydrologi, klima, mikroklima....

Yderligere uddybning af abstract

MOIST har fået støtte af Innovationsfonden

MOIST - satellitdata til optimering af markvanding
Sandholt ApS