Kunden og leverandøren i krydsfeltet, hvor data mødes

Session

Organisation og forretning

Abstract

Det offentlige taler om at skabe innovation med data. Men når vi vil skabe datadreven innovation, kræver det overblik over de strategiske beslutninger. Vi skal væk fra teknik og fokusere på at skabe værdi med data. Her har vi brug for, at de private leverandører leverer.

Hvor er nøgletal fordelt geografisk? Hvor er flytteanalyserne til formidling? Hvor er prognoserne til planstrategien? Men de har sovet i timen. Gør data brugbare, så vi kan skabe værdi med data.

De private leverandører samler og distribuerer data på kryds og tværs til gavn for brugeren. KMD styrer målbevidst efter at sikre alles behov, men for, at data virker, skal data ’kende’ formålet. Problemet er, at leverandørerne ofte kommer med svar til de forkerte spørgsmål, fordi de rigtige spørgsmål ikke kommer fra dem, som arbejder med data. Kommunens folk må komme ind i kampen og fortælle, hvad de vil med data og hvad de vil have svar på.

Målgruppe

Der er tre målgrupper:

  • Du arbejder i det offentlige og vil høre om, hvordan man får det bedste ud af leverandøren
  • Du arbejder for en leverandør og vil vide, hvordan du får det bedste ud af det offentlige
  • Du er ingen af ovennævnte, men synes, at det lyder spændende og kan ikke lade være med at lytte med

Yderligere uddybning af abstract

Kommunens tanker:

I mange år har det offentlige snakket om at optimere, ressourceudnytte og skabe innovation med data. Sådan vil vi også arbejde med data i Svendborg Kommune. Data skal i det daglige understøtte og påvirke beslutningerne. Men når Svendborg Kommune i langt højere grad vil skabe datadreven innovation, kræver det fokus på de datastrategiske beslutninger frem for de teknisk mulige løsninger. Kommunen skal ikke træffe beslutninger på baggrund af mulige men ubrugelige data. Den datadrevne innovation kræver derfor overblik over data samt viden om formidling og oversættelse mellem faggrupper.

Det kommer ikke af sig selv. Vi, dataeksperter, skal bevæge os væk fra teknikken, hvis vi vil i mål med ovenstående. Vi skal have et større etisk -, ledelses- og politisk fokus i forhold til hele det strategiske arbejde med data. Men vi kan ikke både have overblikket og samtidig arbejde med teknik samt opdatere, registrere og kombinere data.

Nej, vi har brug for, at de private leverandører vågner op, så vi kan bruge vores datakompetencer til at skaber værdi for kommunen. Og de private leverandører har sovet i timen. Data skal ikke blot leveres opdateret og i rigtige formater. Hvor er nøgletal fordelt på geografi? Hvor er flytteanalyserne til formidling? Hvor er prognoserne til planstrategien? Hvad hjælper det at have data med salgspriser, når de ikke leveres som gennemsnitspris for solgte boliger over tid! Gør data brugbare, så vi kan skabe værdi i Svendborg Kommune.

Leverandørens tanker:

I mange år har de private leverandører samlet og distribueret data. Data fra offentlige registre og egne fagsystemer er strømmet til kommunerne. Vi har samlet og ensrettet data, så de hænger sammen på kryds og tværs til gavn for brugeren. Data er valideret og beriget i logiske oversigter, men vigtigst af alt er de opdateret, så kommunerne har de nyeste og mest korrekte data. Derfor har KMD styret målbevidst efter at sikre leverancerne og ensrette data til en hver tids behov.

Data er altså meget lettere tilgængelig, men behovet for viden om data er steget voldsomt. Det paradoks har hverken kommuner eller leverandører været i stand til at løse. For at data skal bruges, skal data ’kende’ formålet. Det er dog langt fra sikkert at den ene optimering løser det næste spørgsmål. Kunderne kender spørgsmålene og leverandørerne kender svarene. Problemet er bare at rækkefølgen har været forkert – det har været leverandørerne, som kom med svarene men ofte til de forkerte spørgsmål.

Hvordan er det gået så galt? Jo, udfordringen har været, at dem som sidder med de rigtige spørgsmål ikke er dem som indkøber data og løsninger. Det er overladt til de tekniske afdelinger i kommunerne som har haft enevælde når det kommer til teknikken og adgang til data. Når KMD har fat i folk i kommunen med de rigtige spørgsmål, så kom teknikken i vejen og gjorde det stort set umuligt at finde et svar. Kommunens folk må komme ind i kampen. Fortæl os, hvad I vil ha’, og vi skal nok gi’.

Kunden og leverandøren i krydsfeltet, hvor data mødes
Astrid Krarup Andersen
Svendborg Kommune