Medborgardialog i mobilen - Crowdsourcing med VR och 3D

Session

3D Lab - Byer

Abstract

Medborgardialog börjar bli etablerat för att skapa engagemang och att samla synpunkter i planprocesser, trygghetsinventering och andra sammanhang. Viktigt är enkelhet och att det fungerar på mobiltelefoner för att få bredd i kommunikationen.

Presentation kommer att ge  exempel från kundprojekt med nordiska kommuner, som använder 3D visualisering för kommunikation av stadsbyggnad med en fokus på erfarenheter från projekt, där mobilen med 3D och VR använts i dialogen.

Målgruppe

Planchefer och kommunikationsansvariga.

Yderligere uddybning af abstract

Presentation kommer att ge Illustrationer i 3D och VR samt live demos.

Kompletterar med videos och skärmdumpar från projektet med Umeå Kommun i Sverige.

 

 

Medborgardialog i mobilen - Crowdsourcing med VR och 3D
Agency9 AB / Bentley