Har vi styr på TV- og brøndinspektioner?

Session

Forsyning

Abstract

TV- og brøndinspektioner er uundværlige, når kloakledninger skal inspiceres for rørbrud, fejlkoblinger, lunker, udførselsfejl, mv. Men hvordan får vi bedst udbytte af de kostbare rapporter, der til tider koster 2-3 gange mere end hele forsyningens årlige GIS-budget?

Kender I det?: TV-inspektioner leveres af flere forskellige leverandører, i forskellige formater, på forskellige medier (DVD, USB, downloads, mv.), ender på forskellige netværksdrev eller skuffer, og ingen har et komplet overblik. Sådan var det i Frederiksberg Forsyning.

Vi måtte finde en løsning, der kunne give fælles overblik over vores eksisterende inspektioner og bestillinger. Desuden ønskede vi at automatisere valideringen af TV-inspektionerne for at undgå fejl i leverancerne og få øjeblikkelig adgang via web til video og rapporter.

Målgruppe

Målgruppen er forsyningsselskaber og navnlig medarbejdere, der arbejder med data på tværs af en organisation, herunder dataudveksling og -deling med samarbejdspartnere, internt såvel som eksternt.

Yderligere uddybning af abstract

Tidligere havde vi problemer med at finde de rette filer til sagsbehandling, og der opstod ofte en flaskehals ved indlæsning af rapporter i databasen, så fejl og mangler blev opdaget meget sent. Det resulterede i, at vi brugte rigtig meget tid på at rette fejlene for at være i stand til at kunne indlæse TV-Inspektionerne i GIS.

Har vi styr på TV- og brøndinspektioner?
Susi Finkielman
Frederiksberg Forsyning