Hvordan holder EEA styr på drivhusgasserne i EU?

Session

Klima

Abstract

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er et EU-agentur, som har til opgave at formidle pålidelige og uafhængige oplysninger om miljøet. Det er beliggende i København.

I dette foredrag vil du få et indblik i nogle af de store datamængder, som håndteres af EEA i forbindelse med opgaven med indsamling og rapportering af udviklingen af F-gasser i EU. F-gasser er en gruppe industrielle drivhusgasser, som er mange gange skadeligere for klimaet end CO2. EEA indsamler oplysninger om mængderne og typerne af F-gasser, som bliver brugt af industrien i EU og lande, som EU samarbejder med.

Da mængden af data er øget væsentligt hen over de senere år, har man være nødsaget til at ændre håndtering af de indsamlede data. Data flyttes fra en Access database, via et FME Script, der kontrollerer og analyserer de indkommende data, inden de ender i en MS SQL database.

Ved foredraget vil jeg fortælle om nogle af de udfordringer, der har været i forbindelse med denne proces.

Målgruppe

Alle, som ønsker at få et indblik i Det Europæiske Miljøagentur (EEA) og nogle af de mange miljø- og klimadata, som de arbejder med.

Yderligere uddybning af abstract

EEA arbejder med 4 hovedtemaer: ”Air and Climate", "Nature", "Sustainability and well-being", samt "Economic sectors”.

Opgaven med indsamling og rapportering af udviklingen af fluorerede drivhusgasser (F-gasser) i EU hører under hovedtemaet ”Air and Climate”.

De fleste F-gasser har et relativt højt globalt opvarmningspotentiale, hvilket vil sige, at de meget effektivt holder på varmen, og er derved med til at øge den globale opvarmning. De er ikke naturlig forekommende drivhusgasser, men udviklet industrielt, f.eks. hydrofluorcarboner (HFC'er), som blandt andet bruges i køleanlæg og air condition, som en erstatning for freon, som nedbryder ozonlaget.

I forbindelse med den øgede mængde af indsamlet data har EEA ønsket at ændre systemet, der håndterer og kontrollerer det indsendte data fra virksomhederne rundt om i EU til et større og mere skalerbart system. Dette har indebåret udskiftning af hovedkomponenterne, som var VB scripts og MS Access database til FME Scripts og MS SQL database.

Vi har været med til at udvikle og bygge det nye system med baggrund i det eksisterende system.

Der vil blive fortalt om opbygningen af det nye system og nogle af de udfordringer, der har været i den forbindelse.

Hvordan holder EEA styr på drivhusgasserne i EU?
Sweco Danmark