Nye målinger af luftkvaliteten i Aalborgs bymidte

Session

Open air: Førerløs bus og besøg hos AAU

Abstract

Ved hjælp af nye og lettere sensorer for måling af de vigtigste gasarter og partikler i luften har studerende og forskere ved Aalborg Universitet gennemført flere forskellige forsøg for at få et bedre indtryk af luftkvaliteten i Aalborgs bymidte.

De nationale målinger i LMP-programmet fra DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) er kendetegnede ved, at de kun finder sted på få lokaliteter, hvilket ikke er nok for at kunne lave en troværdig model af sammenhængen mellem trafikbelastningen og luftkvaliteten på flere lokaliteter i samme by.

De nye sensorer sender data fra målingerne via et IoT-netværk og kan derfor følges af alle, der måtte have interesse i det. Desuden har der været gennemført et interessant forsøg med måling af luftkvaliteten direkte fra en drone. Erfaringerne fra de forskellige forsøg præsenteres, og mulighederne for en bedre modellering af luftkvaliteten diskuteres.

Målgruppe

Målgruppen er alle deltagere med interesse for smart teknologi og IoT-netværk.

Yderligere uddybning af abstract

Nye målinger af luftkvaliteten i Aalborgs bymidte
Aalborg Universitet