Nordjysk samarbejde omkring fælles friluftsdata

Session

Friluft og natur

Abstract

Kommunernes friluftsdata ligger flere forskellige steder, herunder i Friluftsguiden og UdInaturen. Udfordringen i kommunerne er at have overblik over de gældende data og holde de eksterne sider ajour med nyeste data.

Kommunerne burde kun vedligeholde data ét sted og derfra kunne udstille data i de nationale friluftssites. Data skal kunne være åbne og anvendes i andre løsninger.

Nordjysk Netværk for Naturoplevelser (NNN) har sammen med kommunale GIS -medarbejdere udarbejdet et forslag til en fælles national datamodel med udgangspunkt i FKG–datamodellen.

I samarbejde med KL har kommunerne fået mulighed for at lægge data i en OpenFKG database. Data er også udstillet på opendata.dk.

Oplægget vil handle om NNN’s forslag til en fælles naturdatamodel for friluftsdata. Hvilke oplysninger, synes vi, kommuner kan udstille og vedligeholde? Hvilke overvejelser har vi gjort og hvilke udfordringer ser vi?

Målgruppe

Kommunale GIS-medarbejdere og naturmedarbejdere.

Yderligere uddybning af abstract

Her er nogle forklaringer og links, hvis man vil vide mere:

Nordjysk Netværk for Naturoplevelser (NNN) er et forum for koordinering og formidling af tværkommunale naturoplevelser, som består af kommunalt ansatte friluftsmedarbejdere og en repræsentant fra Naturstyrelsen.

OpenFKG – frit tilgængelig og åben FKG-database:

https://github.com/OpenFKG/fkg-postgresql

Link til Nordjyske friluftsdata på opendata.dk:

https://portal.opendata.dk/dataset/899ac224-9cfa-42df-82f5-397de29750dd

 

Nordjysk samarbejde omkring fælles friluftsdata
Hjørring kommune