Digitalisering av plan- og byggesaksprosessen

Session

Planlægning

Abstract

Visjonen er, at en samordnet kommunal sektor leverer digitale tjenester, som gir innbyggere og næringsliv et reelt digitalt førstevalg.

Målsettingen med digitaliseringsarbeidet er:

 1. en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv – på samme måte, som skatteetaten har greid å modernisere skattemeldingen
 2. en mer effektiv forvaltning slik, at kommunene sparer ressursbruk basert på, at de jobber smartere. En smartere måte å jobbe på kan være, at man unngår beregning av hva, som skal legges inn i matrikkelen ved at denne informasjonen tilrettelegges for saksbehandler, og ikke som i dag der saksbehandler må digitalisere byggetegninger for å komme fram til for eks. arealer.

Målet er, at en enklere hverdag for innbygger / næringsliv og en mer effektiv forvaltning skal gi gevinster – både for innbygger / næringsliv, men også i forvaltningen.

Målgruppe

Målgruppen er primært de, som jobber i offentlig sektor, men passer for alle, som er opptatt av effektivisering av arbeidsprosesser og digitale løsninger for brukerne.

Yderligere uddybning af abstract

For å lykkes med digitaliseringsarbeidet i kommunene har det vært nødvendig med nasjonale grep og tilrettelegging av fellestjenester. Følgende prosjekt er sentrale i denne sammenheng:

 • Ny nasjonal plattform på AltInn for formidling av byggesøknader til kommunene, også BIM for saksbehandling
 • IT-leverandørene er invitert til å utvikle egne byggesøknadsløsninger – 17 selskap er innvilget tjenestekonsesjon
 • Krav til nye løsninger for mottak og behandling av byggesøknader er utviklet og nye løsninger implementeres i kommunene (eByggeSak)
 • Modernisere plansystemet
  • Nye produktspesifikasjoner for 3D arealplan med integrerte standardiserte planbestemmelser
  • Nye løsninger i kommunene for mottak og behandling av planforslag, herunder dialog med interessentene (ePlanSak)
  • Modernisering og klargjøring av felles informasjonsmodell for planområdet, som ivaretar planområdet, mao kravet til nasjonalt planregiser, saksbehandlerdata og at en reguleringsplan består av:
   • Plankart – både pdf og vektor
   • Planbestemmelser som dokument og xml
   • Planbeskrivelse med vedlegg
 • Skrittvis tilnærming gjennom pilotering og utprøving i utvalgte kommuner og med berørte høringsinstanser
  • Demonstrator
  • Plan- og byggesakslab
 • FIKS – felles integrasjonsplattform er gjort tilgjengelig for kommunene slik, at de selv slipper å utvikle disse tjenestene, eksempel SvarInn og SvarUt
 • KS sin digitaliseringsstrategi, «Verktøykasse» og spredningstiltak for å sikre omstilling i kommunene
 • SSB sitt eKOSTRA, som skal bidra til en mer moderne høsting av data i kommunene
 • Modernisering av GI-standarden slik, at denne fungerer etter hensikten og sikrer konkurranse i kommunene
 • Metoder og IT-arkitektur, som sikrer en enklere tilgang til relevante data underveis i plan- og byggesaksprosessen - GeoLett

 

Digitalisering av plan- og byggesaksprosessen
Arendal kommune, Norge