LER-loven er ændret – udfordringer for off. myndigheder

Session

Forsyning

Abstract

Den nye LER-lov trådte i kraft den 1. januar 2018, hvilket medfører en række ændringer for ledningsejerne. Især kommunerne har fået en stor opgave. Formålet med ændringerne er blandt andet at effektivisere arbejdsgangene ved udlevering af ledningsoplysninger til brug for gravearbejder, reducere graveskader og give mulighed for at koordinere gravearbejder og udnytte ledig kapacitet i føringsrør.

Formålet skal indfries ved en øget digitalisering af ledningsoplysningerne, således at disse let kan sammenstilles med henblik på at give et samlet overblik over rør og ledninger. De digitale ledningsoplysningerne kan gøres tilgængelige for graveaktørerne inden for få timer.

Der vil blive lagt vægt på det, som særligt vedrører offentlige myndigheder. De nye bestemmelser betyder, at disse bliver pålagt en række nye pligter, som de tidligere har været undtaget fra.

Digitale robotter vil også blive introduceret under oplægget.

Målgruppe

Målgruppen er offentlige myndigheder  og ledningsejere, som er forpligtede til at indberette ledningsoplysninger til ledningsejerregistret  (LER).  De ændrede krav vil betyde indførelse af digitale robotter, samt konvertering af eksisterede ledningsplaner i stort omfang.

Yderligere uddybning af abstract

Tom Løvstrand Mortensen, LIFA A/S Landinspektører, er medforfatter på indlægget.

LER-loven er ændret – udfordringer for off. myndigheder
LIFA A/S Landinspektører