”Digitalt smarte bygninger”

Session

3D Lab - Bygninger

Abstract

Egedal Kommune har afsluttet en digitalisering af kommunens eksisterende bygninger. Opgaven har inkluderet udarbejdelse af 3D bygningsmodeller, opdatering af eksisterende bygningsmodeller og import / opsætning af modeller til kommunens CAFM-system (DaluxFM).

Opgaven har afsæt i kommunens ejendomsstrategi 2014-2017, der gennem 4 indsatsområder skal støtte op om udvikling af kommunens kerneydelser og primære aktiviteter. Dette for at sikre og støtte en effektivt drevet Facilities Management (FM) organisation, bla. ved at forbedre overblikket over m2-anvendelsen gennem valide data og gode værktøjer.

Anvendelsen af m2 er særlig vigtig i driften, hvor disse bl.a. indgår i analyser, arealbehov, disponering af lokaler, relokering, udlejning, rengøring, samt planlægning af renoveringer og ombygninger.

Egedal Kommune vil i sit oplæg fortælle om processen, resultaterne og anvendelsen.

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere i kommuner, bygningsadministratorer, samt medarbejdere hos boligforeninger.

Yderligere uddybning af abstract

Digitalisering af bygninger giver overblik og et stærkt værktøj til en effektiv drevet Facilities Management organisation. Egedal Kommune er én af de første kommuner, hvor alle bygninger er digitaliseret i 3D. Indlægget belyser de store fordele ved dette.

”Digitalt smarte bygninger”
Kim Nymann Eriksen
Egedal Kommune