Deling af data skaber nye muligheder og bedre miljø

Session

Open air: Førerløs bus og Smart City

Abstract

Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland (BOSJ) har indgået et samarbejde, ”Smart Energi i Almene Boliger”, om at reducere ressourceforbruget i BOSJ.

Motivationen for projektet var et ønske om at kunne få et bedre overblik over forbruget i de almene boliger, men også mere sociale faktorer omkring adfærd og effekten af rådgivning. Kommunen har overblik over beboere i hver lejlighed, mens boligselskabet har data om forbruget. Udfordringen med data bestod i, at ingen af parterne havde direkte adgang til det modsatte datasæt.

Kombinationen af disse data var et vigtigt første skridt for at kunne evaluere effekten af rådgivning om energiadfærd overfor beboere, men det kræver også, at man opererer tæt på individet. Derfor blev den ene del af projekt ansøgt hos Datatilsynet, og data blev operationaliseret således, at der ved aktivt tilsagn fra de enkelte beboere kunne fremhentes eksakte data.

Målgruppe

Målgruppen er boligselskaber, kommuner, forsyningsselskaber og i øvrigt alle med interesse for energi og indeklima.

Yderligere uddybning af abstract

Oplægget vil tage udgangspunkt i samarbejdsprojektet mellem Boligselskabet Sjælland og Roskilde Kommune kaldet: ”Smart Energi i Almene Boliger”. Fokus vil være på gevinstrealisering og lavthængende frugter fra projektet samt en perspektivering over potentialet herfor.

Boligselskaberne skal spare beboerne for kr. 1,5 mia. frem til 2020. Besparelser ved forbedring af klimaskærme når kun et stykke. Hvis man kan ændre på folks handlinger i hverdagen, er potentialet meget større, men hvordan finder man de forbrugere, som skal vejledes / nudges til en bedre adfærd?

Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland har indgået i et samarbejde om at reducere ressourceforbruget i boligselskabet i et demo-projekt, som er støttet med midler fra Energistyrelsen.

Motivationen for projektet var et ønske om at kunne få et bedre overblik over energiforbruget i de almene boliger i Roskilde Kommune, men også sociale faktorer omkring adfærd og effekten af rådgivning. Inden projektet blev igangsat havde kommunen overblik over beboere og familiesammensætningen i hver lejlighed, mens boligselskabet havde overblikket over energiforbruget.

Udfordringen med data bestod i, at ingen af parterne havde direkte adgang til den modsatte parts datasæt, og sammenstillingen af data skal todeles.

På den ene side var kombinationen af disse data et enormt vigtigt første skridt for at kunne evaluere effekten af rådgivning om energiadfærd overfor beboere i almene boligforeninger, men det kræver også, at man opererer tæt på individet. Derfor blev den ene del af projektet ansøgt hos Datatilsynet. Derefter blev data operationaliseret således, at der ved aktivt tilsagn fra de enkelte beboere kunne fremhentes eksakte data.

På den anden side ønskes også mere generelle informationer til et ledelsesinformationsniveau. Her spiller geografien en væsentlig rolle, da data aggregeres op på områder og derigennem sikrer, at data er anonymiserede og at kombinationen af data sker på geometrierne frem for, at data er sammenstillet på forhånd.

Projektet ses som et foregangsprojekt, der tydeligt klarlægger potentialet omkring samarbejde på tværs af offentlige og private ansvarsområder.

Deling af data skaber nye muligheder og bedre miljø
Boligselskabet Sjælland