Analyser, der giver værdi i forvaltningen

Session

Workshop om anvendelse af satellitdata

Abstract

Københavns Kommune står overfor at skulle udarbejde Kommuneplan 2019. For at sikre det politiske grundlag for de beslutninger, der skal ligge til grund for planen, er et stærkt udarbejdet datagrundlag essentielt.

Daniël van Peer fra Bydata i Københavns Kommune vil præsentere grundlaget, udførelsen samt resultatet af analyser om Københavns grønne arealer. Konkret er det en afstandsanalyse til grønne arealer for samtlige adresser, samt en analyse af grønne arealer udarbejdet pba. satellitbilleder.

Historien vil illustrere, hvordan GIS-faglige kompetencer succesfuldt kan sættes i spil i en forvaltning og - i kombination med lokale fagligheder - skabe øget værdi i forvaltningens opgaveløsning.

Målgruppe

Målgruppen er kommuner, offentlig forvaltning og datadrevne virksomheder.

Yderligere uddybning af abstract

Analyser, der giver værdi i forvaltningen
Daniël Antony van Peer
Bydata, Teknik- og Miljøforvaltningen, KK