Vejen mod det datadrevne Nirvana

Session

OBS!

Abstract

Bydata er en del af Byens Udvikling i Teknik- og Miljøforvaltningen, som skaber retningen for fremtidens København. Det gør vi blandt andet gennem vores produkter. Det kræver, at produkterne baserer sig på data og analyser af forskellige løsningsforslag samt vurdering af effekter. Dette sker ikke systematisk i dag. Derfor har vi fokus på at styrke den datadrevne forvaltning og arbejdet med effektvurderinger.

Formålet er at højne datakvaliteten, sikre hensigtsmæssig governance og skabe rammerne for tværgående beslutninger, der skal sætte et markant præg på arbejdet med og tilgangen til brug af data og effektvurdering.

Steffen Svinth Thommesen fra Bydata præsenterer et overblik over de initiativer, der er igangsat for, at organisationen står bedre i forhold til at tage beslutninger på et oplyst grundlag, så vi bevæger os fra ”synsninger” til beslutninger, der tager udgangspunkt i data.

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere i kommuner, i offentlig forvaltning, og i datadrevne virksomheder.

Yderligere uddybning af abstract

Foredraget kommer til at handle om governance, samarbejde med forretningen, dataejerskab, metadata og kompetenceudvikling.

Vejen mod det datadrevne Nirvana
Steffen Svinth Thommesen
Bydata, Teknik- og Miljøforvaltningen