Markdræn til afløbssystemet, nationalt drænafstrømningskort

Session

Forsyning

Abstract

Uvedkommende vand koster årligt forsyningerne et væsentligt, men ukendt millionbeløb. Som følge af det politiske pres for mere effektive forsyningsselskaber har DANVA ønsket at få kvantificeret størrelsesordenen af den årlige mængde vand fra markdræn, der ender i de offentlige spildevandsbærende afløbssystemer.

I denne sammenhæng er der udarbejdet nationalt griddata over drænafstrømningen. Projektet anvender en metodisk tilgang, der summerer drænafstrømningen i oplande til potentielt fejlkoblede dræn på afløbssystemet. Oplægget vil fortælle om dataprocesseringen fra vandløbsafstrømning til rumlig fordeling af bidrag inden for oplandene.

Drænafstrømning eller data for overfladenær afstrømning kan bruges i sammenhæng med at estimere potentielt uvedkommende vand. I dimensioneringen af fx bassiner, hvor der tages højde for disse ekstra bidrag i forhold til klassisk urban afstrømning, er data for overfladenær afstrømning også vigtig.

Målgruppe

Målgruppen er forsyninger, medarbejdere f.eks. hos kommuner, der arbejde med urban afstrømning eller forvaltere af drænvand.

Yderligere uddybning af abstract