Nye ejendomsdata i drift – indhold, erfaringer og planer

Session

Ejendomsdata

Abstract

Hør nærmere om hvad, der blev implementeret i juni måned 2018 på ejendomsdataområdet, hvilke erfaringer, det gav, og hvad, planerne er for den videre implementering af ejendomsdataprogrammet.

I oplægget vil der blive dykket ned i hvilke forandringer og muligheder, implementeringen i 2018 har medført, og der vil blive gjort nærmere rede for den videre plan frem mod et fuldt implementeret Ejendomsdataprogram.

Oplægget tager udgangspunkt i de hidtidige erfaringer med implementering, test og forberedelse, og det har et fokus fremad mod de yderligere implementeringer.

Der vil blive lagt vægt på anvendelsesmuligheder ift. det allerede implementerede og muligheder for test af de kommende ændringer.

Målgruppe

Anvendere og brugere af ejendomsdata i det offentlige, såvel som i det private.

Yderligere uddybning af abstract

Arbejdet med implementering af Ejendomsdataprogrammet i regi af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi / Grunddataprogrammet har nu efter mange års arbejde båret frugt. Programmet er pr. juni 2018 delvist implementeret med:

  • Gennemførte datavaskaktiviteter hos kommunerne, Geodatastyrelsen og Tinglysningsretten
  • Implementering af nyt BBR forvaltningssystem forberedt til at fungere på grunddata
  • Implementering af nyt forvaltningssystem hos Matriklen og implementering af bestemt fast ejendom ifa. subtypen "samlet fast ejendom" på Datafordeleren

I 1. halvår 2019 følger implementeringen af de resterende dele af Ejendomsdataprogrammet:

  • Forvaltningen af bygninger på fremmed grund, ejerlejligheder og beliggenhedsadresser etableres hos Matriklen og udstilles på Datafordeleren
  • Et nyt forvaltningssystem, Ejerfortegnelsen, etableres hos Geodatastyrelsen og udstilles på Datafordeleren
  • Funktionaliteten i BBR til at fungere på grunddata bringes i anvendelse og BBR udstilles på Datafordeleren

Med Ejendomsdataprogrammet følger en forenkling og forbedring af hele ejendoms- og bygningsområdet.

Med Ejendomsdataprogrammet afløses en eksisterende registrering og anvendelse af ejendomsoplysninger, hvor der er betydelige kopiregistreringer, manuelle arbejdsgange og manglende sammenhæng på tværs af registre. Det giver basis for mange fejl og dobbeltarbejde, hvilket hverken et optimalt eller langtidsholdbart.

Med Ejendomsdataprogrammet følger den første store sammenhængende reform af ejendomsregistreringen i Danmark – med løsninger, der går på tværs af ”siloerne” på området og har brugernes behov i centrum. Programmet giver gevinster - både i den offentlige sektor og blandt private aktører, f.eks. i finanssektoren.

Hør nærmere om hvad, der blev implementeret i juni måned 2018 på ejendomsdataområdet, hvilke erfaringer, det gav, og hvad, planerne er for den videre implementering af ejendomsdataprogrammet.

I oplægget vil der blive dykket ned i hvilke forandringer og muligheder, implementeringen i 2018 har medført, og der vil blive gjort nærmere rede for den videre plan frem mod et fuldt implementeret Ejendomsdataprogram.

Oplægget tager udgangspunkt i de hidtidige erfaringer med implementering, test og forberedelse, og har et fokus fremad mod det videre arbejde.

Der vil blive lagt vægt på anvendelsesmuligheder ift. det allerede implementerede og muligheder for test af de kommende ændringer.

Læs mere på www.ejendomsdataprogrammet.dk og www.datafordeleren.dk.