Machine Learning til bygningsgenkendelse

Session

Machine Learning

Abstract

Machine Learning til bygningsgenkendelse har potentialet til at blive et praktisk værktøj i forvaltningen.

Machine Learning er et af de store emner i disse år, og anvendes til en række forskellige formål. Til trods for dette kan det være vanskeligt at se, hvordan teknologien kan anvendes til at løse opgaver, man møder til daglig.

I forbindelse med mit speciale har jeg undersøgt, hvorvidt Machine Learning kan bruges i forbindelse med opdatering af GeoDanmarks bygningsdata. Ved brug af open source Machine Learning-software og det nyeste ortofoto har jeg trænet en algoritme i at genkende bygninger i en række danske kommuner. Efterfølgende har jeg undersøgt, hvorvidt disse udpegninger kan benyttes til at finde matrikler, hvor de eksisterende bygningsdata ikke er korrekt indtegnede.

Denne præsentation vil se nærmere på mit arbejde med at konstruere og træne en Machine-Learning-algoritme og præsentere undersøgelsens resultater.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere, der er interesserede i Machine Learning og dets applikationer.

Yderligere uddybning af abstract

Machine Learning til bygningsgenkendelse
Københavns Universitet / Sweco