Selvkørende biler og geodata

Session

Open air: Førerløs bus og Smart City

Abstract

Selvkørende enheder vil indtage vejene i de kommende årtier. De vil anvende sensorer og geodata til at lokalisere sig selv, til at planlægge ruter samt til at være i stand til at agere hensigtsmæssigt og sikkert i alle trafikale situationer. Nye aktører og ultra-præcise kortværker følger lige i hælene – kortdata bliver for alvor Big Business.

Der bliver vist eksempler på de sensorer, metoder og softwareværktøjer, som anvendes i samspil med en række geodata, der mere eller mindre opsamles dynamisk via fuldautomatiserede processer af køretøjerne selv. En del af disse geodata vil blive diskuteret på baggrund af deres nødvendighed for kørslen og deres vigtighed for især sikkerheden.

 

Målgruppe

Målgruppen er alle, som interesserer sig for selvkørende biler og hvordan, de fungerer, for de softwareteknikker, som anvendes, f.eks. kunstig intelligens, samt for fremtidens transportscenarier. Der vil ind i mellem blive talt i et teknisk sprog, men med fokus på, at alle kan følge med.

Yderligere uddybning af abstract

Jeg vil fokusere på de tekniske og softwaremæssige aspekter i nogle af de processer, hvor bilerne anvender sensorer og geodata. Seancen vil handle om kunstig intelligens og Deep Learning ifm. vognbaneassistance, skiltegenkendelse og andre trafikanter, om lokalisering af køretøjet vha. GPS og Particle Filters, samt om hvordan et køretøj kan bevæge sig sikkert ad en given rute, inklusive vognbaneskift.

Geodataaspektet vil omhandle en diskussion af de nødvendige geodata, som dels vil stamme fra eksterne kortlæggere, f.eks. HERE, og de informationer, som danske myndigheder kunne tænkes at skulle levere, f.eks. vejarbejder, omkørsler, signalanlæg ude af drift og andre anomalier ift. statiske vejdata.

Jeg arbejder ikke med selvkørende biler i mit daglige arbejde, og vil henvise til Vejdirektoratets Transportanalyse afdeling for Vejdirektoratets officielle holdning. Oplægget tager udgangspunkt i mine erfaringer fra et ni måneders Internet-kursus fra Udacity.com: ’Self-driving Cars Engineering Nano Degree’, som primært omhandler programmeringstekniske problemstillinger.

Selvkørende biler og geodata
Claus H. Rasmussen
Vejdirektoratet