Ny metode til erosionsmåling i et web-miljø

Session

Studerendes session

Abstract

Præsentationen handler om mulighederne for at lave analyser direkte i browseren.

Først præsenteres problemstillingen ved sammenligning af kystlinjer. Der vil blive fokuseret på hvordan, en analyse af kystlinjeforløb er blevet udført.

Derefter præsenteres en værktøjskasse til løsningen af opgaven samt den endelige løsning og mine overvejelser herom.

Målgruppe

Interesserede i webGIS, geodæsi, Open Source, JavaScript og datavisualisering.

Yderligere uddybning af abstract

Det findes i dag en række ressourcer, der muliggør analyser foretaget direkte i et browsermiljø. Det er stadig begrænset hvornår, det giver mening. Særligt ved håndteringen og visualiseringen af vektordata giver det god mening at gennemføre analyser direkte i browseren.

Præsentationen tager udgangspunkt i problemstillingen ved sammenligning af kystlinjer og måling af kysterosion hhv. kystforøgelse. Der skal bl.a. tages højde for følgende:

  • Kystlinjeparadokset
  • Målemetoder
  • Skæringspunkter - geodæsi / projektioner
  • Valg af bibliotek (ressource for analysen)

Alle valg vil blive diskuteret og løsningerne herpå vil blive præsenteret.

Det vil være en meget teknisk fokuseret præsentation, hvor man vil kunne lære om:

  • Lokale projektioner i proj4
  • Mercator-matematik
  • Stor cirkler og trigonometri
  • Formgenkendelse
  • Kendskab til geodæsibiblioteker og TurfJS

Til sidst vil jeg argumentere for en ny global metode til at måle erosion, der opnår en højere nøjagtighed samt brugervenlighed end med tidligere metoder anvendt af NOAA (US National Oceanic and Atmosperic Administration) og Kystdirektoratet.

Hele analysen foregår i JavaScript ved hjælp af OpenSource-biblioteker.

Ny metode til erosionsmåling i et web-miljø
Aalborg Universitet