Forandringsudpegning i bymiljøer med ortofoto og DSM

Session

Studerendes session

Abstract

Gennem de seneste år er digitale overflademodeller blevet både bedre og mere tilgængelige. Dette giver en mulighed for at anvende overfladedata i forbindelse med forandringsudpegning, som hidtil primært har været udført ved hjælp af spektrale ortofotos.

Derfor er det aktuelt at undersøge, hvordan disse to datatyper, digitale overflademodeller og spektrale ortofotos, kan kombineres i en forandringsudpegningsmetode.

Målgruppe

Myndigheder, virksomheder og teknologiudviklere med interesse i databehandling af geodata.

Yderligere uddybning af abstract

I litteraturen er der en række bud på, hvordan forandringsudpegning kan implementeres.

Jeg har taget udgangspunkt i en metode, som går under navnet IRMAD, som har sin styrke i, at den kan anvendes på multispektrale data, samt at der ikke kræves forbearbejdning af billeder med lineære skaleringsfejl.

Det viser sig især, at metoden ved kombination af datatyperne, digitale overflademodeller og spektrale ortofotos, i høj grad drager nytte af den nyligt tilføjede DSM i forbindelse med udpegning af forandringer bymiljøet, da dette er præget af store ændringer i DSM.

Ved foredraget vil jeg vise, at implementering af metoden har en række anvendelsesmuligheder, men jeg har dog kun testet den i bymiljøet. Spørgsmålet er, hvad metoden ellers kan anvendes til?