Grøn registrering i Frederikssund Kommune

Session

Studerendes session

Abstract

Med udgangspunkt i QGIS skal Frederikssund Kommunes grønne drift sættes op. Planen er således, at GIS kan benyttes i forbindelse med drift og kvalitetssikring.

Forventningen er, at GIS både kan anvendes til visualisering på kort, men også til opgørelse af mængder.

Målgruppe

Målgruppen for denne præsentation er konferencedeltagere, som har interesse for brugen af GIS i forbindelse med byens grønne områder og driften heraf.

Yderligere uddybning af abstract

Som Have- og parkingeniørstuderende er jeg i gang med et praktikforløb i Frederikssund Kommunes Vej og Park-afdeling.

I forbindelse med praktikken er jeg i gang med at flytte kommunens grønne registrering fra Mapinfo til QGIS (gennem postgres/postGIS), hvor jeg primært tager mig af data- og GIS-delen og hvor jeg med hjælp fra deres GIS-afdeling får sat en fungerende postgres-database op.

Registreringen i GIS er en forberedelse mht. beregninger af mængder og udskrivning af kort i forbindelse med udlicitering af kommunens grønne drift.

Målet med opsætningen er, at både kommunen og entreprenøren, der drifter de grønne områder, skal kunne benytte værktøjet i fællesskab.

Mit arbejde ligger i at sørge for, at Vej og Park-afdelingen får noget, som de vil benytte, og at produktet samtidig bliver så let at benytte, så man enkelt og overskueligt kan opnå ens datakvalitet hele vejen igennem registreringen. Målet for min indsats er således et brugbart digitaliseringsværktøj, som er overskueligt, selvom der er meget data, som skal tildeles det enkelte element.

Sammen med den ensartede dataregistrering ligger der noget arbejde i opsætningen af prædefinerede kort-skabeloner, således at kortene er samstemmende, brugbare og hurtige at producere. Derudover skal der benyttes visualiseringsniveauer på kortene, som skal kunne slås til og fra afhængigt af, hvad kortene skal bruges til i den pågældende situation.

Opsætningen tager udgangspunkt i at inkorporere kommunens eksisterende datasæt sammen med den datamodel, som er lavet for det Fælleskommunale Geodatasamarbejde (FKG) i så høj en grad, som det nu er muligt. FKG’ tabelstruktur vil blive benyttet i videst muligt omfang. Data, der plottes ind, vil lægge sig op ad FKG’ kodelister (til en vis grad). Derudover vil tabelstrukturen indeholde kolonner, som indeholder data, der ikke passer ind i FKG-modellen, samt kolonner, som Vej og Park specifikt benytter sig af.

Produktet bliver således i bund og grund en projektfil, som Vej og Park vil tage udgangspunkt i hver gang, de skal behandle deres data.

Her vil der være forskellige lag, der på forhånd illustrerer forskellige detaljeringsgrader af de grønne elementer med opsætninger, der sikrer ensartethed, og med tiden forhåbentlig også effektivitet.

Grøn registrering i Frederikssund Kommune
Frederikssund Kommune