Energinet, data og GIS ved udvidelser på transmissionsnettet

Session

Strømmens vej fra jord til bord

Abstract

Energinet, Danmarks elforsyningsmæssige rygrad, bruger flere værktøjer for at effektivisere arbejdet med planlægning og udvidelse af transmissionsnettet. I dette oplæg vil vi vise, hvordan data og GIS bruges til at finde optimale placeringer for nye elnetforbindelser, og hvordan vi undervejs i anlægsfasen bruger GIS for at optimere processerne.

Vi dykker ned i de værktøjer, vi anvender, med særligt fokus på GIS-løsningerne, der påvirker vores planlægningsproces og forhandlingerne med jordejere. Vi vil også se på, hvordan offentlige data bearbejdes for at strømline vores processer og konsolidere information fra forskellige kilder. Desuden vil vi kort fortælle om hvilke andre værktøjer, der er i støbeskeen.

Endelig vil vi også vise eksempler på nogle af de GIS-værktøjer, der bruges i den daglige drift og planlægningen af afbrydelser i forbindelse med udbygningen af ledningsnettet.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2023, der ønsker at få kendskab til brug af GIS i en gren af forsyningsnettet, som man normalt ikke hører så meget om.

Yderligere uddybning af abstract

Energinet, data og GIS ved udvidelser på transmissionsnettet
René Kobbernagel
Energinet