Anvendelse af GIS og geodata i et el-distributionsselskab

Session

Strømmens vej fra jord til bord

Abstract

Vi vil indledningsvis fortælle om, hvad et elnet-distributionsselskab er og hvilke vilkår, der gælder som monopolvirksomhed. Derpå vil vi tage jer igennem distributionsnettets opbygning fra det punkt, hvor vi tager over fra transmissionsnettet eller fra en VE-producent, til strømmen ender i de private hjem. Vi vil herunder vise eksempler på, hvordan elnettet registreres i GIS.

Elnettet i Danmark kommer under et voldsomt pres i de kommende år. Vi vil kort berøre årsagerne og hvorfor, det stiller store krav til vores GIS og geodata.

Endelig gennemgår vi nogle konkrete eksempler på, hvordan bl.a. GIS og geodata hjælper distributionsselskaberne til at træffe de rigtige beslutninger, så den høje driftsstabilitet i Danmark kan opretholdes.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere ved Kortdage 2023, der er interesserede i strømmens vej fra jord til bord og i, hvordan el-distributionsselskaberne bruger GIS og geodata i deres ledningsregistrering og sikring af høj driftsstabilitet.

Yderligere uddybning af abstract

Anvendelse af GIS og geodata i et el-distributionsselskab
Henriette Skov og Thor Gerner Nielsen
N1 A/S og Radius Elnet