Erfaringer med LAR i LER

Session

Forsyning II - LER

Abstract

Hos Aarhus Vand har vi investeret i rigtig mange overfladevandsløsninger til håndtering af regnvand. Vi er optaget af at drifte disse, men også af at passe på dem. I særlig grad er vi optaget af at gøre det muligt for andre at passe på dem, når de via Legningsejerregisteret (LER) laver graveanmodninger. Dette for at sikre, at løsningerne både fungerer efter deres design, og at investeringen ikke går tabt.

Titlen på indlægget kunne derfor have været OFL i LER, fordi løsningerne ikke begrænser sig til lokal afledning af regnvand (LAR) som forsinkelse eller nedsivning. I høj grad omfatter løsningerne flere overfladevandsløsninger (OFL) som fx bassiner, render, "Irish Crossings", bump og volde. Disse er elementer i gadebilledet, som man uden LER-oplysninger ikke nødvendigvis har opmærksomhed på.

Målgruppe

Ledningsejere og graveaktører, der deltager ved Kortdage 2023, er den primære målgruppe. Men hvis du begejstres af klimaløsninger eller data- og IT-arkitektur, er denne ærlige beretning også noget for dig.

Yderligere uddybning af abstract

Kom og se overfladevandsløsninger, hvilke systemer, vi bruger i Aarhus Vand, og ikke mindst, hvordan det hele hænger sammen hos os. Oven i hatten bliver du også indviet i hvilke tanker, vi har gjort os for at reducere risikoen for systemnedbrud, så vi i videst muligt omfang kan svare rettidigt.

Medforfatter på indlægget er: Bent Guldager, Aarhus Vand A/S.

Erfaringer med LAR i LER
Aarhus Vand A/S