Automatisk naturgenkendelse ved brug af machine learning

Session

Spatial Data Science

Abstract

Nogle områder er naturmæssigt mere værdifulde end andre, fordi de er bedre levesteder for dyr, planter og andre organismer. En vigtig del af Miljøstyrelsens arbejde er at kortlægge disse områder.

For effektivt at kunne kortlægge den danske natur og identificere disse værdifulde naturområder anvender vi machine learning-modeller til at forudsige hvor i landet, denne natur findes. Modellerne anvender bl.a. luftfotos, LiDAR-, satellit- og fænologidata til at generere kort over potentiel værdifuld natur i hele Danmark.

Vi udvikler flere forskellige naturgenkendelsesmodeller, der skal løse forskellige forvaltningsopgaver. Fx er der udviklet en model, der genererer et kort over potentiel særligt værdifuld §25-skov, som Miljøstyrelsens medarbejdere anvender i det daglige arbejde ude i de danske skove til at identificere denne særlige skovtype.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere ved Kortdage 2023, der interesserer sig for digital arealforvaltning, naturforvaltning og / eller anvendte machine learning-teknikker.

Yderligere uddybning af abstract

Automatisk naturgenkendelse ved brug af machine learning
Freja Klingenberg Storm og Ida Tolbøll Friis
Miljøstyrelsen