Goddag til fællesoffentlige grunddata - Farvel til ESR

Session

ESR

Abstract

Sønderborg Kommune og Kommunernes Landsforening fortæller sammen om projektet: Kommunal Implementering af Grunddata (KIG). Kommunernes Landsforening (KL) har været part i Grundataprogrammet, og har hjulpet kommunerne med at få viden om Grunddata, så de bl.a. kan erstatte de ejendomsdata, der kommer fra Ejendomsstamregistret (ESR).

KL fortæller om, hvordan de sammen med pilotkommuner, heriblandt Sønderborg Kommune, har udviklet materiale, som kommunerne kan styre og prioritere implementeringen med. Vi kommer også ind på hvilke udfordringer, der er dukket op undervejs i implementeringsprojektet i takt med fx udviklingen af den nye ejendomsvurdering.

Sønderborg Kommune fortæller om, hvordan de har grebet implementeringsprocessen an og hvilken værdi, det har givet.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2023, der er GIS-medarbejdere, BBR-medarbejdere, kommunale IT-leverandører, digitaliseringskonsulenter eller IT-udbudskonsulenter.

Yderligere uddybning af abstract

KL og Sønderborg holder et fælles oplæg. Der vil være tid til spørgsmål.

Dorte Haar er programleder for Kort & Data og Grunddataprogrammet i Sønderborg Kommune. Sofie Kofoed Led er konsulent på grund- og geodataområdet i Kommunernes Landsforening.

Goddag til fællesoffentlige grunddata - Farvel til ESR
Dorte Haar & Sofie Kofoed Led
Sønderborg Kommune & Kommunernes Landsforening (KL)