Fra data til rapporter

Session

Forsyning I - Data

Abstract

I forsyningsbranchen har vi efterhånden i mange år haft godt styr på vores ledningsdata og vores webGIS-adgange. Når det kommer til sammenstilling af data, og adgang til data i fx SRO-systemer og driftssystemer, er mulighederne mere begrænsede. Derfor arbejder vi i både DIN Forsyning og Novafos på at få gjort data tilgængelige i en kontrolleret, bearbejdet form. Et data warehouse skal give slutbrugerne adgang til data, som de tidligere enten har brugt meget tid på at trække ud og bearbejde, eller slet ikke har haft adgang til.

Vi præsenterer for Novafos og DIN Forsyning helt kort hvert vores data warehouse-setup, og vi giver et par eksempler på hvilke rapporter eller anden konkret værdi, vi får ud af at have adgang til vores data igennem et data warehouse.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2023 fra forsyningsselskaber, der interesserer sig for data warehouse og Power BI.

Yderligere uddybning af abstract

Fra data til rapporter
Kristine Schack Bessesen og Lars Aaboe Kristensen
Novafos og DIN Forsyning